Skip to main content

PISA-0 På lomma


MOOCAHUSET

PISA Pocket

Dette digitale kompendiet er laget for et minikurs for forfattere og redaksjoner som vil raskt i gang med å lage digitale læreverk. Vi bruker Open edX-plattformen med sikte på å lage åpent tilgjengelig materiale (OER - Open Educational Resources). 

Kompendiet har omlag 30 nettsider som er ordnet i to kapitler med tre underkapitler hver:

Den viktigste delen av tilegnelsen ligger i å løse de konkrete oppgavene med å bygge struktur for et digitalt læreverk og fylle det med innhold i seks ulike formater eller teksttyper for tre ulike funksjoner. 

De seks formatene er

 • HTML brødtekst for nettsidene.
 • Korte videoforelesninger.
 • Korte muntlige kommentarer eller lengre podcasts.
 • Stillbilder.
 • Interaktive læringsobjekter som forener en eller flere av de foregående typene under programkontroll.
 • Paratekst (terskeltekst) som bygger ramme og sammenheng mellom det faglige stoffet i læreverket og andre tekster på Internett.

De tre funksjonene er

 • Presentasjon
  • Alfanumerisk.
  • Audiovisuell.
 • Interaksjon.
 • Intertekstuell organisering.

Bakgrunn og bidrag

PISA-kursene er resultat av bidrag fra mange kolleger ved OsloMet - storbyuniversitetet.

Helge Høivik tok initativ til prosjektet MOOCAHUSET med Hallvard Lavoll m.fl. i 2013. Prosjektet fikk midler fra Norgesuniversitetet og OsloMet, og etablerte publiseringstjenesten Bokskapet (https://bokskapet.oslomet.no) i 2015. Emma Vestli tok over som leder i 2019 og så Gabi Hurlen, som spilte en nøkkelrolle i utvikling av videopresentasjon, fra 2021. Kari Gerhardsen Vikestad, Trude Myhrer og Kaare Magne Nielsen bidro selv og ledet også den dyktige og effektive fagstaben som utviklet faginnhold ved Institutt for naturvitenskapelige helsefag. Aslak Ormestad og andre i Medieseksjonen ga viktige bidrag, som også Sara Helene Holtaas i OsloMet-Akademiet.

Arbeidet fikk verdifull støtte fra organisasjonsdirektør Asbjørn Seim og digitaliseringsdirektør Tommy Due-Løvaas samt direktør for universitetsbiblioteket Lars Egeland.

I mai 2022 har Bokskapet nær 40.000 registrerte brukere.

Forkunnskaper

Det er en fordel med noe erfaring med å utvikle digitale tekster, stillbilder, PowerPoint-presentasjoner og med video-kommunikasjon i Zoom og Teams. Mange fikk erfaring med det under Covid-nedstengningen 2020-21.

Det er også en fordel å ha erfaring med undervisning på høyere nivå,- enten som lærer eller som student.

Redaktør/forfatter

Helge Høivik

Helge Høivik

Helge Høivik var dosent i digital dokumentalisme og elæring ved Universitetsbiblioteket, OsloMet - storbyuniversitetet og professor II ved  Capital Normal University, Beijing. Han arbeider nå deltid som rådgiver og driver opplæringsfirmaet MOOCAHUSET ZhenTech a.s. som leverer digital undervisning, digitale publikasjoner og tilliggende tjenester.

Utgiver

Lisens

Dette kompendiet følger et prinsipp om åpen publisering av digitale læringsressurser med Creative Commons-lisensen Navngivelse-IkkeKommersiell-DelePåSammeVilkår (CC BY-NC-SA 3.0).

Det betyr at du kan

 • Dele, kopiere, distribuere og spre verket i hvilket som helst medium eller format.
 • Bearbeide, remixe, endre, og bygge videre på materialet.

..så lenge du

 • Krediterer utgiver og opphavsmann, oppgir en lenke til lisensen og indikerer om endringer er blitt gjort.
 • Ikke benytter materialet til kommersielle formål.
 • Viderdistribuerer under samme lisens som originalen.
web counter
Enroll