Skip to main content

PISA-1 Faglig forfatterskap


MOOCAHUSET

Kursoversikt

PISA står for Presentasjon, Interaksjon, Samhandling og Analyse. Disse fire elementene skal utgjøre et hele. Dette er arbeidsmodellen for utviklingen av åpne, helhetlige digtale læreverk.

PISA-modellen har også flere andre elementer og gjør seg nytte av et sett programvarer som blir gjennomgått i kurset.

Materialet er oppdatert i 2023 med stoff om generatin kunstig intelligens, HTML5 packages (H5P) for digitale læringsobjekter og hvordan utvikling av digitale læreverk kan inngå i merittering og opprykk til førstelektor og dosent.

PISA-1 Faglig forfatterskap er stipulert til 60 timer.

 • 6 samlinger - 24 timer
  • Forberedelser til 12 samlinger ~15 timer.
  • Delta på fysisk/virtuell samling: 6x 2x 45min =9 timer
 • Kursoppgave - 36 timer
  • Utvikling av eget læreverk/kompendium, derav inntil 4 timer individuell veiledning.

Forutsetninger

Deltakerne kan med fordel bestemme seg for et øvingsarbeid i form av et nytt eller forbedret digitalt læreverk/kompendium. Det er en fordel om publisering og bruk kan inngå som utviklingsarbeid med tanke på opprykk til førstelektor eller dosent. Etter behov gis det også veiledning om hvordan gjøre dette. 

Der det arrangeres fysiske samlinge rmå deltakerne ha bærbar datamaskin og generelt ha god nettilgang. 

Redaktør

Helge Høivik

Helge Høivik var dosent i elæring ved OsloMet - storbyuniversitetet og arbeider nå med opplæring innen kunnskapsorganisering og publisering av digitale læreverk samme sted og som oppdrag.

Helge har mastergrad i informasjonskunnskap fra OsloMet med samfunnsfaglige emner fra Universitetet i Oslo og Høgskolen i Innlandet.

Andre bidragsytere

PISA-kursene har vært utviklet siden 2015 i samarbeid mellom en rekke forfattere og multimediale bidragsytere. Av sentral betydning var..

 • Gabi Hurlen
 • Kari Gerhardsen Vikestad
 • Emma Kristine Sjøenden Vestli
 • og andre. Se tidligere utgaver av PISA-kursente på OsloMetX (https://x.oslomet.no/)

  Lisens

  Dette læreverket er gitt ut med Creative Commons Navngivelse-IkkeKommersiell-DelePåSammeVilkår (CC BY-NC-SA 3.0). Det betyr at du kan

  • Dele, kopiere, distribuere og spre verket i hvilket som helst medium eller format.
  • Bearbeide, remixe, endre, og bygge videre på materialet.

  ..så lenge du

  • Krediterer utgiver og opphavsmann, oppgir en lenke til lisensen og indikerer om endringer er blitt gjort.
  • Ikke benytter materialet til kommersielle formål.
  • Viderdistribuerer under samme lisens som originalen.

  MOOCAHUSET jobber vi med å utforme alle læreverk og kombpendier etter gjeldene retningslinjer for Universal Utforming, WCAG 2.1. Revisjonsarbeid pågår løpende gjennom. For spørsmål/ innspill om universell utforming, ta kontakt med MOOCAHUSET på epost admin@zhentech.no.

  web counter
  Enroll