Skip to main content

PISA-2 Dokument og sjanger


MOOCAHUSET

Formålet med PISA-2


Formålet med PISA-2 er å forbedre samtidig arbeid med flere

 • teksttyper
 • dokumentnivåer
 • bruksmåter
 • målgrupper

Arbeidet er knyttet til nyskriving og revisjon av åpne digitale læreverk på Open edX-plattformen.

Når man arbeider med multimediale (digitale) dokumenter skjer det nødvendigvis på flere strukturnivåer. Man uttrykker seg gjennom flere teksttyper som skrift, stillbilde, audio/video, programmerte (interaktive) læringsobjekter og paratekster. De har ulike ytringsformer, sjangerbestemmelser og utvikles i ulike typer editorer. 

Innhold

Se gjengivelse av innholdsfortegnelsen

PISA-modellen

PISA-2 er selv laget i tråd med PISA-modellen. PISA står her for 

 • (P)resentasjon
 • (I)nteraksjon (forhåndsprogrammert)
 • (S)ynkront (sanntids) samvær fysisk eller virtuelt
 • (A)nalyse av tekstene, erfaringene og læreprosessen i seg selv

Det betyr at deltakerne veksler mellom å

 • studere digitalt læreverk (=dette materialet)
 • studere annet lærestoff på papir eller Internet
 • (videre)utvikle egne digitale læreverk
 • bruke eget digital fagstoff sammen med studenter
 • delta i felles øvelser og diskusjoner på fysiske eller virtuelle samlinger

Deltakerne i PISA-2-kurs vil normalt ha kjennskap til modellen fra tidligere kurs (PISA-1 e.l.) og egen erfaring med å utvikle, publisere og bruke digitale læreverk. Deltakere med annen, men tilsvarende bakgrunn, vil og ha nytte av dette opplegget.

Redaksjoner og revisjoner

PISA-modellen legger til grunn at redaksjoner av faglærere og den nærmeste faglige ledelse tar ansvar for evaluering og revisjon av digitale læreverk. Dette er en forutsetning som ikke alltid har holdt stikk, og der det er nødvendig er nyttig om Bokskapet bidrar i en lederrolle for å realisere slike prosesser.

Det digitale læreverket PISA-2 er tenkt å være mer dynamisk med hyppigere revisjon og flere bidrag fra kursdeltakere enn både PISA-1 (grunnkunnskap) og PISA-3 (installering og drift av Tutor-basert Open edX).

Arbeidet organiseres som semibar der deltakerne tar for seg et kapittel eller to i materiaket og supplerende litteratur fø man motes til erfaringsutveksling og diskusjon, - som regel også med utgangspunkt i egbe eksrmpler.

Redaktør

Helge Høivik

Helge Høivik

Helge Høivik er tidligere dosent og arbeider nå med opplæring innen kunnskapsorganisering og publisering av digitale læreverk for universitetsbiblioteket ved OsloMet og som oppdrag. Han har mastergrad i informasjonskunnskap fra OsloMet og samfunnsfaglige emner ved Universitetet i Oslo og Høgskolen i Innlandet. Han var Fulbright Visitng Scholar ved Penn State University og er professor 2 ved Capital Normal University og Hainan Normal University i Kina.

Lisens.

Dette dokumentet gitt ut med Creative Commons Navngivelse-IkkeKommersiell-DelePåSammeVilkår (CC BY-NC-SA 3.0). Det betyr at du kan

 • Dele, kopiere, distribuere og spre verket i hvilket som helst medium eller format.
 • Bearbide, remixe, endre, og bygge videre på materialet.

- så lenge du

 • Krediterer utgiver og opphavsmann, oppgir en lenke til lisensen og indikerer om endringer er blitt gjort.
 • Ikke benytter materialet til kommersielle formål.
 • Viderdistribuerer under samme lisens som originalen.

Universell utforming

Digitale læreverk skal følge retningslinjer for universell utforming, WCAG 2.1. Der ikke alle krav til dette er innfridd, skjer det løpende revisjon av innholdet.

Enroll