Skip to main content

PISA-4 Skravlebøtter


MOOCAHUSET
(BETA: Mindre feilretting gjenstår.)

Om Skravlebøtter (ChatBots)

Kursmaterialet er laget som introduksjon til vanlige tema i generativ kunstig intelligens. Målgruppa er undervisere og studenter i høyere utdanning. 
Hensikten er å utvikle praksisnær kunnskap for diskusjoner og beslutninger. Ved å utføre de konkrete oppgavene vil du få erfaringer som gir begrepene mening. Omvendt er det nyttig å utvikle det faglige begrepsapparatet for å kunne beskrive det praktiske.
Materialet er laget for omvendt klasserom og selvstudium med et sekstitalls audio- & video-klipp.
  • Det første innebærer at deltakere på organiserte kurs arbeider med stoffet før de møtes fysisk eller online for demonstrasjoner, spørsmål og veiledning.
  • Som selvstudium kan det være en utfordring å holde motivasjonen oppe. Et godt grep kan være å tenke gjennom og kanskje skrive ned konkrete mål for deg selv: Hvor mange nettsider eller kapitler du skal gå gjennom på en økt eller hvor mange timer du vil arbeide, - med planlagte pauser. Sett opp din egen studieplan!

Redaktør og forfatter

Helge Høivik

Helge Høivik
    Helge Høivik var dosent ved OsloMet og var blant initativtakerne til det som ble førstelektorprogrammet ved Pedagogisk utviklingssenter. Han tok initiativ til og ledet "Bokskapet" (nå omdøpt til "OsloMetX") for åpen publisering av digitale læreverk 2014-20. Han arbeider med opplæring innen kunnskapsorganisering og publisering av digitale læreverk ved OsloMet og som oppdrag. Han har mastergrad i informasjonskunnskap fra OsloMet og samfunnsfaglige emner ved Universitetet i Oslo og Høgskolen i Innlandet. Han var Fulbright Visiting Scholar ved Penn State University og var professor 2 ved Capital Normal University og Hainan Normal University i Kina.

Lisens.

Dette kompendiet er publisert som åpen ressurs (OER - Open Educational Resource) med Creative Commons-lisensen Navngivelse-IkkeKommersiell-DelePåSammeVilkår (CC BY-NC-SA 3.0). Det betyr at du kan
  • Dele, kopiere, distribuere og spre verket i hvilket som helst medium eller format.
  • Bearbide, remixe, endre, og bygge videre på materialet.
- så lenge du
  • Krediterer utgiver og opphavsmann, oppgir en lenke til denne lisensen og forklarer hvilke vesentlige endringer som er gjort og hva som motiverer ny versjon.
  • Ikke benytter materialet til kommersielle formål.
  • Viderdistribuerer under samme lisens som originalen.
Materialet er utviklet med støtte fra Institutt for sosialfag ved OsloMet, 2023.

Universell utforming

Digitale læreverk skal følge retningslinjer for universell utforming, WCAG 2.1. Der ikke alle krav til dette er innfridd, skjer det løpende revisjon av innholdet.
Enroll